Biezāk uzdoti jautājumi

Kādām vajadzībām visbiežāk tiek izmantoti kredīti?
Kredīti palīdz realizēt savus biznesa vai privātos mērķus. Lauksaimnieki visbiežāk izmanto aizdevumu aprīkojuma un tehnikas iegādei vai remontam, biznesa attīstīšanai, zemes iegādei, lopu iegādei, šķūņu vai māju izbūvēšanai/remontam vai citam vajadzībām.
Mežinieki visbiežāk izmanto aizdevumu meža izciršanai, tehnika iegādei, meža iegādei vai citām vajadzībām.
Kāda persona un pret kādu nodrošinājumu var saņemt kredītu?
Kredītu var saņemt jebkura fiziska vai juridiska persona no 18 gadu vecuma, kura veic vai plāno veikt saimniecisko darbību.
Nodrošinājumam kā ķīlas objekts var kalpot lauksaimniecības zeme ar kopējo platītu virs 2 ha vai/un mežs.
Vai ir iespējams atmaksāt kredītu pirms termiņa un kā tas notiek?
Jā, ir iespējams atmaksāt kredītu pirms termiņa. Klientam būs nepieciešams uzrakstīt iesniegumu, lai saņemtu gala aprēķinu. Uz gala aprēķina pamata klients var veikt pēdējo maksājumu. Procenti tiks aprēķināti tikai faktiski izmantotam dienām. Procenti par nākotni netiek piemēroti.
Pēc maksājuma saņemšanas piecu darba dienu laikā kreditors apņemas iesniegt nostiprinājuma lūgumu par hipotēkas noņemšanu Zemesgrāmatā.

Vai jums ir papildu jautājumi? Sazinies ar mums!

Mēs ne tikai atbildam uz jūsu jautājumiem; piedāvājam risinājumus!
Vārds
Telefona numurs.
E-pasts pasta adrese